Tarihteki En Büyük Roma Düşmanı, Kartacalı Hannibal Barca
Tarihte pek çok önemli komutan ve askeri stratejist yaşamıştır. Kartacalı Hannibal Barca da bunlardan birisidir. Eski Roma'nın en azılı düşmanlarından biri olan Hannibal, Roma baskısına karşı direnmiş ve hiçbir zaman da Romalılara teslim olmamıştır. Onun Afrika'dan getirttiği savaş fillerini soğuk ve engebeli Alp'lerden geçirebilmesi bile başlı başına bir olaydır. İtalya'yı istilası ise Romalılar için oldukça sarsıcı olmuş, fakat Roma kentini alamadığı için Hannibal'in İtalya macerası istediği gibi bitmemiştir. Ancak yine de Hannibal ismi Romalılar için çok şey ifade eder. Tıpkı Epir Kralı Phyros ve Pontus kralı VI. Mithridates Eupator gibi... Hannibal de bu krallar gibi Roma emperyalizmine karşı durdu.

Hannibal, M.Ö. 247'de doğdu ve çocukluğundan itibaren tam bir Roma düşmanı olarak büyüdü. Onun bu düşmanlığı, babası Hamilcar Barca'dan edindiği bilinir. Çünkü kaybedilen ilk Kartaca Savaşı'nda Kartacalıların başında Hamilcar Barca bulunuyordu. Hamilcar kendisinden sonra Kartaca'nın geleceğini düşündüğünden genç Hannibal'e Roma tehlikesi karşısında telkinlerde bulunuyordu. Nitekim hem bu telkinlerin neticesi hem de kişisel ihtirasları nedeniyle Hannibal, İberya'da bulunan Roma yanlısı Saguntum'un istilasıyla başlattığı II. Kartaca Savaşı'nda İtalya'yı istila etti. Pek çok önemli savaş kazandı fakat Roma'yı alamadığı için Roma Cumhuriyeti'ne karşı kesin zaferi sağlayamadı. Romalı ünlü P. Cornelius Scipio'nun ordusuyla Afrika'ya çıktığını duyduğunda ise İtalya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Scipio ile Afrika'da yaptığı M.Ö. 202 Zama Savaşı'nı kaybedince kaçtı. Daha sonra ise hem Roma baskısı hem de kendisine olan muhalefetler yüzünden Kartaca'daki Suffes'lik (bir nevi konsül) görevini bırakıp, doğuya İskender'in haleflerinden Selevkos Krallığı'na sığındı. Ardından da Bithynia'ya gitti. Romalılar'dan burada da kurtulamadı. Bithynia'nın Roma Cumhuriyeti'ne teslim olduğunu duyduğunda ve teslim edileceğini anladığında yüzüğündeki zehri içerek yaşamına son verdi(M.Ö. 183 veya 181). Hannibal, Roma'ya direnen ve asla boyun eğmeyen önemli bir lider olarak tarihin tozlu sayfalarında yer etti.

Bu arada bugünkü Bursa şehrinin kuruluşu da Hannibal Barca ile ilişkilendirilir. Söylenenlere göre Hannibal'in sürgünde, Bitinya Kralı I. Prusias'ın yanında olduğu sırada, bugünkü Bursa'nın olduğu yerde krala bir kent kurması gerektiğini öğütlediği ve kurulan kentin ilk içme suyu şebekesini yaptırdığı rivayet edilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

"Karun" Kadar Zengin Lidya Kralı Kroisos

Bir Dönem Roma'nın Önemli Gücü Olmuş "Kohort" Askeri Birlikleri