Ana içeriğe atla

Kral Oidipos ve Sfenks'in Hikayesi




Sfenks; Geçmişi oldukça eski zamanlara uzanan mitolojilerde, kendisinden bahsedilen hayali bir yaratıktır. Yunan mitolojisinde, insan başlı, aslan gövdeli, yılan kuyruklu, kuş gibi kanatlı bir yaratık olarak anlatılır. Sfenks, Antik Mısır da başta olmak üzere birçok eski çağ kültüründe mevcuttur. 

Antik Yunan'da sıkça anlatılan bir efsaneye göre, çok kötü kalpli olan Sfenks, Thebai şehri yakınlarında bir kayalığın üzerinde yaşar, bu şehre giden yolları gözler ve buradan geçen bütün yolcuları birer birer durdurarak onlara şu bilmeceyi sorardı:

"Sabahleyin dört ayağı üzerinde; öğleyin iki ayağı üzerinde; akşamleyin üç ayağı üzerinde yürüyen hayvan hangisidir?"

Sfenks bu bilmeyeceyi bilemeyenleri hemen yakalayıp yerdi. Sfenks, Thebai'lilerin başına adeta dert olmuştu ve yaratığın sorusuna kimse doğru cevap verememişti ta ki Oidipos'a kadar. Bir gün Kral Oidipos’un yolu Thebai şehrine düştü. Bu arada Thebai, Antik Yunanistan'da Boeotia bölgesinde kurulmuş bir kentti. Oidipos ise anlatılanlara göre bu kentin mitolojik kralı ve kahramanıdır. Gel zaman git zaman Oidipos oradan geçerken Sfenks, ona da aynı bilmeceyi sordu.

Oidipos: "Bu hayvan insandır" dedi. "çünkü insan, çocukken (ömrünün sabahında) elleri, ayakları üzerinde yürür; büyüdüğü zaman (ömrünün ortasında) iki ayağı üzerinde yürür, yaşlandığı zaman (ömrünün akşamında) ise iki ayağına yardımcı olarak bir de eline sopa alır" dedi.

Zekası ve bilgeliğiyle tanınan Oidipos böylece bilmeceyi çözdü. Bilmecesinin çözülmesi karşısında Sfenks o kadar kızdı ki bütün kuvvetiyle bağırıp çağırarak kendisini kayalıklardan aşağı attı ve sonunda öldü. Onun ölümü Thebai ahalisini güç bir beladan kurtarmıştı. Kent sakinleri, yaratığın ölüm haberini aldıklarında oldukça mutluydular ve ayrıca bu mutluluğu yaşamalarına yardımcı olan Oidipos'u da kentlerine kral tayin ettiler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eski Roma'da Toplumsal Sınıflar

Patriciouslar(Patriciler) : Antik Roma'da soylular ve aristokratlardan oluşan seçkinler sınıfıdır. Roma'daki idari makamların her zaman en önemli, en değerli üyeleri patricilerden seçilmiştir. Eski Roma'da başka bir toplumsal sınıf olan Plebler'in prestij ve kıdem olarak hep üzerinde yer almışlardır. Ancak Roma'da cumhuriyet döneminin(M.Ö. 509 - M.Ö. 27) sonlarına yaklaşıldığı dönemlerde Patriciler'in, Plebler'in üzerindeki bir takım üstünlüklerini kaybetmeye başladıklarını görmekteyiz. Bunu Pleblerin Roma'da sadece Patricilere layık görülen idari makamlara gelebilmeleriyle açıklayabiliriz. Örneğin; eyaletlerdeki mali durumlardan sorumlu olan Questor'luk makamı Pleblerin seçilmeyi hak ettikleri ilk önemli görev olarak sayılabilir. Çünkü Questor'luk Roma tarihinde çok köklü bir geçmişe sahiptir ve bu görevliler eyaletlerde toplanan paraların merkezi aktarılmasında doğrudan yetkili kişilerdir. Bilindiği üzere Roma merkezi otoritesi oldukça güçlü b…

"Karun" Kadar Zengin Lidya Kralı Kroisos

Kral Kroisos, antik dönemlerin en zengin krallarından biriydi. O, sikkeyi icat ederek günümüzdeki ekonomik sistemlerin temellerini atan Lidyalıların, altın parayı kullanan en zengin kralıydı. Kroisos (Krezüs) sahip olduğu zenginlik sayesinde doğuda "Karun" olarak anılıyordu. Bu kelime; zenginliğiyle ünlü  veya çok varlıklı kimse gibi anlamlar içermektedir. Günümüzde de "Karun kadar zengin" deyimi aslında bu zengin Lidya kralına yapılan bir atıftır.

Kroisos, asıl merkezleri Batı Anadolu'daki Gediz ve Menderes Nehirleri Vadileri olan Lidya Krallığı'nda M.Ö. 560-M.Ö. 546 yılları arasında hüküm sürmüştür. Lidyalıları özellikle ekonomik anlamda zirveye taşımıştır. Onun döneminde başkent Sardes (bugün Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Sart Kasabası yakınlarındaki antik kent), antik dünyanın, çağdaşı olan diğer kentleri arasında en refah ve zengin dönemini yaşayan kentlerinden birisiydi. Bildiğiniz üzere zenginlik olan yerde huzur ve bereket de olur, bu …

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…