Ana içeriğe atla

Kral Oidipos ve Sfenks'in Hikayesi
Sfenks; Geçmişi oldukça eski zamanlara uzanan mitolojilerde, kendisinden bahsedilen hayali bir yaratıktır. Yunan mitolojisinde, insan başlı, aslan gövdeli, yılan kuyruklu, kuş gibi kanatlı bir yaratık olarak anlatılır. Sfenks, Antik Mısır da başta olmak üzere birçok eski çağ kültüründe mevcuttur. 

Antik Yunan'da sıkça anlatılan bir efsaneye göre, çok kötü kalpli olan Sfenks, Thebai şehri yakınlarında bir kayalığın üzerinde yaşar, bu şehre giden yolları gözler ve buradan geçen bütün yolcuları birer birer durdurarak onlara şu bilmeceyi sorardı:

"Sabahleyin dört ayağı üzerinde; öğleyin iki ayağı üzerinde; akşamleyin üç ayağı üzerinde yürüyen hayvan hangisidir?"

Sfenks bu bilmeyeceyi bilemeyenleri hemen yakalayıp yerdi. Sfenks, Thebai'lilerin başına adeta dert olmuştu ve yaratığın sorusuna kimse doğru cevap verememişti ta ki Oidipos'a kadar. Bir gün Kral Oidipos’un yolu Thebai şehrine düştü. Bu arada Thebai, Antik Yunanistan'da Boeotia bölgesinde kurulmuş bir kentti. Oidipos ise anlatılanlara göre bu kentin mitolojik kralı ve kahramanıdır. Gel zaman git zaman Oidipos oradan geçerken Sfenks, ona da aynı bilmeceyi sordu.

Oidipos: "Bu hayvan insandır" dedi. "çünkü insan, çocukken (ömrünün sabahında) elleri, ayakları üzerinde yürür; büyüdüğü zaman (ömrünün ortasında) iki ayağı üzerinde yürür, yaşlandığı zaman (ömrünün akşamında) ise iki ayağına yardımcı olarak bir de eline sopa alır" dedi.

Zekası ve bilgeliğiyle tanınan Oidipos böylece bilmeceyi çözdü. Bilmecesinin çözülmesi karşısında Sfenks o kadar kızdı ki bütün kuvvetiyle bağırıp çağırarak kendisini kayalıklardan aşağı attı ve sonunda öldü. Onun ölümü Thebai ahalisini güç bir beladan kurtarmıştı. Kent sakinleri, yaratığın ölüm haberini aldıklarında oldukça mutluydular ve ayrıca bu mutluluğu yaşamalarına yardımcı olan Oidipos'u da kentlerine kral tayin ettiler.

Yorumlar

Popüler Yayınlar

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…

Napolyon'u Başarısızlığa Götüren Yol...

Tarih boyunca yaşamış pek çok önemli komutan ve devlet adamı sayabiliriz. Bu sayabileceğimiz isimler arasında şüphesiz Napolyon'da olacaktır. O, halktan gördüğü destek ve çevre ülkeleri işgal etmek konusunda gösterdiği cüret ile kendisini bir imparator olarak görmekteydi. Hem de bunu 1789'da yani krallığın yıkılarak cumhuriyetin, eşitliğin getirildiği devrimden çok da uzak sayılmayacak bir zamanda 19. yy'ın başlarından itibaren yapmaya başladı. Onun hareketleri; eşitlik ve demokrasiden ziyade, kendi gücünü tüm dünyaya kabul ettirebilme çizgisinde ilerliyordu. Belki de onun sonunu hazırlayan da bu olmuştu.
Napolyon'un dünyada Fransa adına yeni ekonomik çıkarımlar elde etmek istemesinin en büyük nedeni; devrimden önce, ülkesinin 1756-1763 yılları arasındaki "7 yıl Savaşları"nda Kuzey Amerika ve Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere'ye devrederek buradan sağlanan ekonomik gelirlerin kaybedilmesiydi. Burada yaşanan ekonomik kayıplar Fransa'da halkta…

Bir Dönem Roma'nın Önemli Gücü Olmuş "Kohort" Askeri Birlikleri

Hepimiz Roma'yı ve onun savaşlarını anlatan filmlere, dizilere veya belki de oyunlara bir yerlerde rastlamışızdır. Genelde Roma ile ilgili canlandırılan savaş sahnelerinde, çoğu kez belli asker görüntüleriyle karşılarız. Romalıların görkemli tarihlerinde kendilerine önemli yer etmiş bu askerler, günümüzün popüler ve görsel mecralarında da zaman zaman yer almaktadırlar. 
Bugün de isterseniz, tarihte bir dönem Roma ordularının en önemli savaş güçlerinden biri olmuş, "Kohort" askeri birliklerinin yapısını ve genel özelliklerini birlikte inceleyelim. =)
Roma'da bu askeri birimlerin ortaya çıkışı ilk defa Konsül Gaius Marius döneminde M.Ö. 104 yılında olmuştur. Marius'un adı, Galya fatihi ünlü Julius Caesar(Sezar) veya bir imparator Nero kadar bilinmez pek ama O, Roma'nın Cumhuriyetle yönetildiği son dönemlerde daha önce eşi görülmemiş bir şekilde 7 kez konsüllük görevi yapmıştır. Bu noktada, Roma siyasetinin en önemli makamlarından biri olan konsüllüğün ne olduğ…