Ana içeriğe atla

Eski Roma'da İmparatorların Koruyucuları, Praetorian Muhafızları


Eski Roma'da İmparatorların Koruyucuları


Eski Roma'da M.Ö. 27'de imparatorluğa geçilmesinin ardından ilk imparator Augustus'tan itibaren imparatorların siyasetteki ağırlıkları daha fazlaydı. Tabi bu durum siyasi kararlarda en yetkili mevkide bulunan imparatorları risk altında bırakabiliyordu. Mesela nüfuzlu bir senato üyesi veya Roma ordusunda saygı gören bir komutan, imparatorun kararlarından memnun olmayıp, onun aleyhinde bir takım faaliyetlerde bulunabiliyordu. Bu eylemler, imparatora suikast teşebbüslerine kadar varabiliyordu. İşte bu noktada imparatorları bu zararlı eylemlerden korumak için devreye onların şahsi korumaları yani praetorian muhafızları giriyordu. Bunlar hem sivil yaşamda, hem siyasette hem de savaş alanlarında imparatorların güvenliklerini sağlamakla görevliydiler. 

Bu muhafız birliğinin başındaki kimselere ise Eski Roma'da "Praetor Prefectus" denirdi. Bu adamlar muhafız birliklerine liderlik etmekle görevliydiler. İlk imparator Augustus döneminde imparatora son derece bağlı olan bu muhafızlar, ondan ve manevi oğlu ikinci imparator Tiberius'tan sonra Roma siyasetindeki etkilerini arttırmaya başladılar. İmparatorların korunması adına kurulan bu oluşum, zamanla tahttaki imparatorları tehdit eder bir hale gelmeye başladı. Bu tehditin baş sorumlusu ise muhafız birliğinin başında yer alan muhafız komutanları yani praetor prefectuslarıydı. Muhafız komutanları imparatorlara çok yakındılar ve ayrıca onlar, M.S. 3'ın sonlarına kadar Roma'daki pek çok siyasi çalkantının baş sebeplerinden birisi oldular. Bu sebeplerden dolayı reformcu bir imparator olan Diocletianus, M.S. 284'te praetorianların statüsünü düşürdü ve muhafızları kendisinden uzaklaştırdı. En son I. Konstantin dönemine gelindiğinde ise bu birlikler, M.S. 312'deki Milvian Köprüsü savaşından sonra tarihe karıştılar.

Yorumlar

  1. Eski Roma film ve dizilerdeki görüntüler ile canlanıyor zihnimde :)

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Eski Roma tarihteki önemine bağlı olarak popüler kültürde de çoğu zaman kendisine yer edinebiliyor. Dolayısıyla zihinlerimizde daha kolay canlanıyor. :)

      Sil

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…

Napolyon'u Başarısızlığa Götüren Yol...

Tarih boyunca yaşamış pek çok önemli komutan ve devlet adamı sayabiliriz. Bu sayabileceğimiz isimler arasında şüphesiz Napolyon'da olacaktır. O, halktan gördüğü destek ve çevre ülkeleri işgal etmek konusunda gösterdiği cüret ile kendisini bir imparator olarak görmekteydi. Hem de bunu 1789'da yani krallığın yıkılarak cumhuriyetin, eşitliğin getirildiği devrimden çok da uzak sayılmayacak bir zamanda 19. yy'ın başlarından itibaren yapmaya başladı. Onun hareketleri; eşitlik ve demokrasiden ziyade, kendi gücünü tüm dünyaya kabul ettirebilme çizgisinde ilerliyordu. Belki de onun sonunu hazırlayan da bu olmuştu.
Napolyon'un dünyada Fransa adına yeni ekonomik çıkarımlar elde etmek istemesinin en büyük nedeni; devrimden önce, ülkesinin 1756-1763 yılları arasındaki "7 yıl Savaşları"nda Kuzey Amerika ve Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere'ye devrederek buradan sağlanan ekonomik gelirlerin kaybedilmesiydi. Burada yaşanan ekonomik kayıplar Fransa'da halkta…

Bir Dönem Roma'nın Önemli Gücü Olmuş "Kohort" Askeri Birlikleri

Hepimiz Roma'yı ve onun savaşlarını anlatan filmlere, dizilere veya belki de oyunlara bir yerlerde rastlamışızdır. Genelde Roma ile ilgili canlandırılan savaş sahnelerinde, çoğu kez belli asker görüntüleriyle karşılarız. Romalıların görkemli tarihlerinde kendilerine önemli yer etmiş bu askerler, günümüzün popüler ve görsel mecralarında da zaman zaman yer almaktadırlar. 
Bugün de isterseniz, tarihte bir dönem Roma ordularının en önemli savaş güçlerinden biri olmuş, "Kohort" askeri birliklerinin yapısını ve genel özelliklerini birlikte inceleyelim. =)
Roma'da bu askeri birimlerin ortaya çıkışı ilk defa Konsül Gaius Marius döneminde M.Ö. 104 yılında olmuştur. Marius'un adı, Galya fatihi ünlü Julius Caesar(Sezar) veya bir imparator Nero kadar bilinmez pek ama O, Roma'nın Cumhuriyetle yönetildiği son dönemlerde daha önce eşi görülmemiş bir şekilde 7 kez konsüllük görevi yapmıştır. Bu noktada, Roma siyasetinin en önemli makamlarından biri olan konsüllüğün ne olduğ…