Ana içeriğe atla

Eski Roma'da İmparatorların Koruyucuları, Praetorian Muhafızları


Eski Roma'da İmparatorların Koruyucuları


Eski Roma'da M.Ö. 27'de imparatorluğa geçilmesinin ardından ilk imparator Augustus'tan itibaren imparatorların siyasetteki ağırlıkları daha fazlaydı. Tabi bu durum siyasi kararlarda en yetkili mevkide bulunan imparatorları risk altında bırakabiliyordu. Mesela nüfuzlu bir senato üyesi veya Roma ordusunda saygı gören bir komutan, imparatorun kararlarından memnun olmayıp, onun aleyhinde bir takım faaliyetlerde bulunabiliyordu. Bu eylemler, imparatora suikast teşebbüslerine kadar varabiliyordu. İşte bu noktada imparatorları bu zararlı eylemlerden korumak için devreye onların şahsi korumaları yani praetorian muhafızları giriyordu. Bunlar hem sivil yaşamda, hem siyasette hem de savaş alanlarında imparatorların güvenliklerini sağlamakla görevliydiler. 

Bu muhafız birliğinin başındaki kimselere ise Eski Roma'da "Praetor Prefectus" denirdi. Bu adamlar muhafız birliklerine liderlik etmekle görevliydiler. İlk imparator Augustus döneminde imparatora son derece bağlı olan bu muhafızlar, ondan ve manevi oğlu ikinci imparator Tiberius'tan sonra Roma siyasetindeki etkilerini arttırmaya başladılar. İmparatorların korunması adına kurulan bu oluşum, zamanla tahttaki imparatorları tehdit eder bir hale gelmeye başladı. Bu tehditin baş sorumlusu ise muhafız birliğinin başında yer alan muhafız komutanları yani praetor prefectuslarıydı. Muhafız komutanları imparatorlara çok yakındılar ve ayrıca onlar, M.S. 3'ın sonlarına kadar Roma'daki pek çok siyasi çalkantının baş sebeplerinden birisi oldular. Bu sebeplerden dolayı reformcu bir imparator olan Diocletianus, M.S. 284'te praetorianların statüsünü düşürdü ve muhafızları kendisinden uzaklaştırdı. En son I. Konstantin dönemine gelindiğinde ise bu birlikler, M.S. 312'deki Milvian Köprüsü savaşından sonra tarihe karıştılar.

Yorumlar

  1. Eski Roma film ve dizilerdeki görüntüler ile canlanıyor zihnimde :)

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Eski Roma tarihteki önemine bağlı olarak popüler kültürde de çoğu zaman kendisine yer edinebiliyor. Dolayısıyla zihinlerimizde daha kolay canlanıyor. :)

      Sil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eski Roma'da Toplumsal Sınıflar

Patriciouslar(Patriciler) : Antik Roma'da soylular ve aristokratlardan oluşan seçkinler sınıfıdır. Roma'daki idari makamların her zaman en önemli, en değerli üyeleri patricilerden seçilmiştir. Eski Roma'da başka bir toplumsal sınıf olan Plebler'in prestij ve kıdem olarak hep üzerinde yer almışlardır. Ancak Roma'da cumhuriyet döneminin(M.Ö. 509 - M.Ö. 27) sonlarına yaklaşıldığı dönemlerde Patriciler'in, Plebler'in üzerindeki bir takım üstünlüklerini kaybetmeye başladıklarını görmekteyiz. Bunu Pleblerin Roma'da sadece Patricilere layık görülen idari makamlara gelebilmeleriyle açıklayabiliriz. Örneğin; eyaletlerdeki mali durumlardan sorumlu olan Questor'luk makamı Pleblerin seçilmeyi hak ettikleri ilk önemli görev olarak sayılabilir. Çünkü Questor'luk Roma tarihinde çok köklü bir geçmişe sahiptir ve bu görevliler eyaletlerde toplanan paraların merkezi aktarılmasında doğrudan yetkili kişilerdir. Bilindiği üzere Roma merkezi otoritesi oldukça güçlü b…

"Karun" Kadar Zengin Lidya Kralı Kroisos

Kral Kroisos, antik dönemlerin en zengin krallarından biriydi. O, sikkeyi icat ederek günümüzdeki ekonomik sistemlerin temellerini atan Lidyalıların, altın parayı kullanan en zengin kralıydı. Kroisos (Krezüs) sahip olduğu zenginlik sayesinde doğuda "Karun" olarak anılıyordu. Bu kelime; zenginliğiyle ünlü  veya çok varlıklı kimse gibi anlamlar içermektedir. Günümüzde de "Karun kadar zengin" deyimi aslında bu zengin Lidya kralına yapılan bir atıftır.

Kroisos, asıl merkezleri Batı Anadolu'daki Gediz ve Menderes Nehirleri Vadileri olan Lidya Krallığı'nda M.Ö. 560-M.Ö. 546 yılları arasında hüküm sürmüştür. Lidyalıları özellikle ekonomik anlamda zirveye taşımıştır. Onun döneminde başkent Sardes (bugün Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Sart Kasabası yakınlarındaki antik kent), antik dünyanın, çağdaşı olan diğer kentleri arasında en refah ve zengin dönemini yaşayan kentlerinden birisiydi. Bildiğiniz üzere zenginlik olan yerde huzur ve bereket de olur, bu …

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…