Ana içeriğe atla

Çay'ın keşfi
Çay, özellikle ülkemizde en fazla sevilen ve tüketilen içeceklerden birisidir. Bizler günün neredeyse her öğünü çay içiyoruz ve onu sevmeyenimiz de pek yoktur gerçekten. Fakat dünyada, her şeyin olduğu gibi çayın da bir tarihi vardır. İsterseniz bu yazıda tarihte çay nasıl bulunmuş ve neden içecek olarak kullanılmış kısaca bunlara bir göz atalım. 

Çay, ilk kez M.Ö. 2737 yılında Çin'de keşfedilmiştir. Efsaneye göre Çin İmparatoru Shen Nung dinlenmeye çekildiği bir sırada hizmetlilerinden birisini yanına çağırmış ve su kaynatılmasını emretmiştir. Bunun üzerine görevli hemen bir köşede su kaynatmaya başlamıştır. Bu esnada esen rüzgarın da etkisiyle ağaçtaki yapraklardan birkaçı sessizce süzülmüş ve üstü açık bir kapta kaynamakta olan suyun içerisine düşmüştür. Etrafa yayılan güzel kokuyu beğenen imparator, renk değiştirmiş olan suyun da tadına bakmış ve hayatımızın temel içeceklerinden biri haline gelen, sofralarımızın ve sohbetlerimizin olmazsa olmazı çay, böylelikle ilk kez Çin'de kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise zaman içerisinde dünyaya yayılmıştır.

Çin'in güney, doğu ve güneydoğusu bol yağış bırakan muson ikliminin etkisindedir. Çay üretiminde bölgenin yağış miktarı önemli olduğundan bu durum Çin'de çay üretimine de olumlu yansımıştır. Ayrıca çay kültürü Çin'de önemli bir yere sahiptir ve bizdekinden daha eski bir geçmişe sahip olduğu kesindir. Bu yönleriyle çayın, dünyadaki bilinirliği de fazladır. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Eski Roma'da Toplumsal Sınıflar

Patriciouslar(Patriciler) : Antik Roma'da soylular ve aristokratlardan oluşan seçkinler sınıfıdır. Roma'daki idari makamların her zaman en önemli, en değerli üyeleri patricilerden seçilmiştir. Eski Roma'da başka bir toplumsal sınıf olan Plebler'in prestij ve kıdem olarak hep üzerinde yer almışlardır. Ancak Roma'da cumhuriyet döneminin(M.Ö. 509 - M.Ö. 27) sonlarına yaklaşıldığı dönemlerde Patriciler'in, Plebler'in üzerindeki bir takım üstünlüklerini kaybetmeye başladıklarını görmekteyiz. Bunu Pleblerin Roma'da sadece Patricilere layık görülen idari makamlara gelebilmeleriyle açıklayabiliriz. Örneğin; eyaletlerdeki mali durumlardan sorumlu olan Questor'luk makamı Pleblerin seçilmeyi hak ettikleri ilk önemli görev olarak sayılabilir. Çünkü Questor'luk Roma tarihinde çok köklü bir geçmişe sahiptir ve bu görevliler eyaletlerde toplanan paraların merkezi aktarılmasında doğrudan yetkili kişilerdir. Bilindiği üzere Roma merkezi otoritesi oldukça güçlü b…

"Karun" Kadar Zengin Lidya Kralı Kroisos

Kral Kroisos, antik dönemlerin en zengin krallarından biriydi. O, sikkeyi icat ederek günümüzdeki ekonomik sistemlerin temellerini atan Lidyalıların, altın parayı kullanan en zengin kralıydı. Kroisos (Krezüs) sahip olduğu zenginlik sayesinde doğuda "Karun" olarak anılıyordu. Bu kelime; zenginliğiyle ünlü  veya çok varlıklı kimse gibi anlamlar içermektedir. Günümüzde de "Karun kadar zengin" deyimi aslında bu zengin Lidya kralına yapılan bir atıftır.

Kroisos, asıl merkezleri Batı Anadolu'daki Gediz ve Menderes Nehirleri Vadileri olan Lidya Krallığı'nda M.Ö. 560-M.Ö. 546 yılları arasında hüküm sürmüştür. Lidyalıları özellikle ekonomik anlamda zirveye taşımıştır. Onun döneminde başkent Sardes (bugün Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Sart Kasabası yakınlarındaki antik kent), antik dünyanın, çağdaşı olan diğer kentleri arasında en refah ve zengin dönemini yaşayan kentlerinden birisiydi. Bildiğiniz üzere zenginlik olan yerde huzur ve bereket de olur, bu …

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…