Ana içeriğe atla

Çay'ın keşfi
Çay, özellikle ülkemizde en fazla sevilen ve tüketilen içeceklerden birisidir. Bizler günün neredeyse her öğünü çay içiyoruz ve onu sevmeyenimiz de pek yoktur gerçekten. Fakat dünyada, her şeyin olduğu gibi çayın da bir tarihi vardır. İsterseniz bu yazıda tarihte çay nasıl bulunmuş ve neden içecek olarak kullanılmış kısaca bunlara bir göz atalım. 

Çay, ilk kez M.Ö. 2737 yılında Çin'de keşfedilmiştir. Efsaneye göre Çin İmparatoru Shen Nung dinlenmeye çekildiği bir sırada hizmetlilerinden birisini yanına çağırmış ve su kaynatılmasını emretmiştir. Bunun üzerine görevli hemen bir köşede su kaynatmaya başlamıştır. Bu esnada esen rüzgarın da etkisiyle ağaçtaki yapraklardan birkaçı sessizce süzülmüş ve üstü açık bir kapta kaynamakta olan suyun içerisine düşmüştür. Etrafa yayılan güzel kokuyu beğenen imparator, renk değiştirmiş olan suyun da tadına bakmış ve hayatımızın temel içeceklerinden biri haline gelen, sofralarımızın ve sohbetlerimizin olmazsa olmazı çay, böylelikle ilk kez Çin'de kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise zaman içerisinde dünyaya yayılmıştır.

Çin'in güney, doğu ve güneydoğusu bol yağış bırakan muson ikliminin etkisindedir. Çay üretiminde bölgenin yağış miktarı önemli olduğundan bu durum Çin'de çay üretimine de olumlu yansımıştır. Ayrıca çay kültürü Çin'de önemli bir yere sahiptir ve bizdekinden daha eski bir geçmişe sahip olduğu kesindir. Bu yönleriyle çayın, dünyadaki bilinirliği de fazladır. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Doğu Roma İmparatorluğu'nda Heraklius Dönemi

Doğu Roma'da Heraklius dönemi (M.S. 610 - M.S. 640) imparatorluk politikalarında askeri ve zirai (tarımda) değişmelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde siyasi alanda; batıdan Avar, doğudan da ezeli düşman Sasaniler'in saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Ayrıca bu dönemde müslüman Araplar ile ilk defa karşılaşılmış ve mücadele edilmeye başlanmıştır. 
Heraklius, devlette ziraatteki değişikliğe bağlı olarak Thema Sistemi'ni kurmuştur. Bu sisteme göre hem topraklar ekilmiş hem de ücret ödenmeden bir ordu oluşturulması sağlanmıştır. Bundan önce Doğu Roma ordusunun büyük bir kısmı paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bu yolla maddi bir külfetten de kurtulmuş olundu. Bu sistem bizde Selçuklular'daki "İkta" ve Osmanlı'daki "Tımar" sistemine benzemektedir. Ancak bu sistemin asıl kökeni Bizans'ın doğu komşusu olan Sasaniler'dir. Hz. Ömer döneminde 636 yılında Sasaniler yıkılıp İran fethedilince Sasaniler'deki bu sistem, "İkta" sist…

Napolyon'u Başarısızlığa Götüren Yol...

Tarih boyunca yaşamış pek çok önemli komutan ve devlet adamı sayabiliriz. Bu sayabileceğimiz isimler arasında şüphesiz Napolyon'da olacaktır. O, halktan gördüğü destek ve çevre ülkeleri işgal etmek konusunda gösterdiği cüret ile kendisini bir imparator olarak görmekteydi. Hem de bunu 1789'da yani krallığın yıkılarak cumhuriyetin, eşitliğin getirildiği devrimden çok da uzak sayılmayacak bir zamanda 19. yy'ın başlarından itibaren yapmaya başladı. Onun hareketleri; eşitlik ve demokrasiden ziyade, kendi gücünü tüm dünyaya kabul ettirebilme çizgisinde ilerliyordu. Belki de onun sonunu hazırlayan da bu olmuştu.
Napolyon'un dünyada Fransa adına yeni ekonomik çıkarımlar elde etmek istemesinin en büyük nedeni; devrimden önce, ülkesinin 1756-1763 yılları arasındaki "7 yıl Savaşları"nda Kuzey Amerika ve Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere'ye devrederek buradan sağlanan ekonomik gelirlerin kaybedilmesiydi. Burada yaşanan ekonomik kayıplar Fransa'da halkta…

Bir Dönem Roma'nın Önemli Gücü Olmuş "Kohort" Askeri Birlikleri

Hepimiz Roma'yı ve onun savaşlarını anlatan filmlere, dizilere veya belki de oyunlara bir yerlerde rastlamışızdır. Genelde Roma ile ilgili canlandırılan savaş sahnelerinde, çoğu kez belli asker görüntüleriyle karşılarız. Romalıların görkemli tarihlerinde kendilerine önemli yer etmiş bu askerler, günümüzün popüler ve görsel mecralarında da zaman zaman yer almaktadırlar. 
Bugün de isterseniz, tarihte bir dönem Roma ordularının en önemli savaş güçlerinden biri olmuş, "Kohort" askeri birliklerinin yapısını ve genel özelliklerini birlikte inceleyelim. =)
Roma'da bu askeri birimlerin ortaya çıkışı ilk defa Konsül Gaius Marius döneminde M.Ö. 104 yılında olmuştur. Marius'un adı, Galya fatihi ünlü Julius Caesar(Sezar) veya bir imparator Nero kadar bilinmez pek ama O, Roma'nın Cumhuriyetle yönetildiği son dönemlerde daha önce eşi görülmemiş bir şekilde 7 kez konsüllük görevi yapmıştır. Bu noktada, Roma siyasetinin en önemli makamlarından biri olan konsüllüğün ne olduğ…