Kayıtlar

Echo ile Narcissus'un Anlamlı Hikayesi

Resim
Zamanın birinde Echo isminde güzeller güzeli bir orman perisi yaşarmış. Bu güzel peri ormanda olduğu sırada, Narcissus adlı bir avcıyı görmüş ve ona sevdalanmış. Ancak Narcissus onun duygularına karşılık vermemiş, yani önemsememiş onu. Durum böyle olunca Echo, sevdiğine kavuşamayacak olmanın verdiği üzüntü ile büyük bir keder içerisine düşmüş. Orman perisi o kadar üzülmüş ki, o güzel sureti zamanla taşa dönüşmüş. Echo'nun sesleri uzun süre ormanda yankılanmaya devam etmiş. Bir söylentiye göre ise Türkçesi "yankı" olan "eko" kelimesinin kökeni bu orman perisinden gelir. Her kim bir kayanın karşısında bağırırsa, sesi artık ekolu(yankılı) bir biçimde kendisine dönmektedir. 
Tabi Narcissus'un kendini beğenmiş tavırları, kibirli halleri ve umursamaz yaşamı, Yunan tanrılarının dikkatlerinden kaçmamış ve tanrılar, onu cezalandırmaya karar vermişler. Bu sebeple Narcissus, kendi suretine sevdalanacağı bir şekilde lanetlenmiş ve bir göl kenarındayken kendi görüntüsü…

En İyisi Yazmak...

Resim
Yazmak, duyguların en sessiz ifadesidir bana göre. Fakat anlatılmak istenen şeye göre en yüksek bağrışlardan daha etkili bir anlatım yöntemi de olabilir. Her şeyden önce özgürsünüzdür yazarken, parmaklarınız ve ona komut veren aklınız hürdür her zaman. Fakat tabi en çok yazmayı ve ayrıca okumayı sevdiğiniz konularda yazmak, sizin kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacaktır.  Bir de yazmayı teşvik edecek bir yerde olmalı insan, mesela resimdeki gibi yağmur altındaki denize bakan yüksekçe bir kulede olmak gibi. :)
Günümüzde hemen herkesin çalıştığı ve dolayısıyla inceliklerine belli oranda hakim olduğu bir mesleği var. Bu noktada bir mesleğin tanıtımını yapmak, o mesleğe merakı olan insanlar için oldukça faydalı olabilir. Bunun dışında yeterli bilgi birikimi ve hayat tecrübesine sahip olunduğunda bireysel gelişim konularında da yazılabillir. Veya bir aşk şiiri yazarsınız ve bu şiir yazdığınız kişiyi çoğunlukla etkilemez fakat sizi seven dostlarınıza gösterdiğinizde onların hoşların…

Peloponnessos Savaşı'nın İlk Zamanlarında Atinalı Perikles'in Stratejisi

Resim
Perikles, Antik Yunan'ın en önemli şehir devletlerinden olan Atina'nın önemli simalarından birisiydi. Atina'da demokrasinin kurulmasını sağlayan ve aynı zamanda kent tarihinin önemli reformcularından Kleisthenes'in yeğeni olan Perikles'in en önemli faaliyetlerinden birisi, kentin Akropolis'inde yaptırdığı imar çalışmalarıdır. Bundan farklı olarak bir tür koloni olan "kleukhria"lar kuran ve fakir vatandaşların orada yaşamalarını sağlayan Perikles, Atina'da bayındırlık çalışmalarında da bulunmuştur. Ayrıca Atina'da uzun yıllar Polemarkhos (Baş komutan) ve Strategos (General) seçilen Perikles, Atina parasının değerini yükseltmeye çalışmıştır. 30 yaşında Atina siyasi hayatına atılan Perikles, M.Ö. 490 ile M.Ö. 429 yılları arasında yaşamıştır.

Peloponnessos Savaşları ise, Atina ve Sparta'nın başlarını çektiği Yunan kentleri arasındaki M.Ö. 431 - M.Ö. 404 yılları arasında yaklaşık 27 yıl süren askeri mücadeleleri içermektedir. Bu mücadelelerin …

Eski Roma'da Gladyatörler

Resim
Gladyatörler, Eski Roma'da arenalardaki halk eğlencelerinin temel unsurlarından biriydiler. Halk, antik Roma'da gladyatörler arasındaki kıran kırana geçen silahlı mücadeleri ilgiyle takip eder ve dövüş esnasında tezahüratlarda bulunurdu. İnsanlar bu gösterilere o kadar meraklıydı ki, özellikle eski Roma'nın önemli sembollerinden birisi olan Kolezyum, imparatorun da katılım gösterdiği etkinliklerde büyük bir insan kitlesini içerisinde toplardı. Tabi halk ve imparator açısından bu gösteriler; yüksek heyecan ve eğlenceyi içerse de arena üzerinde hayatta kalma mücadelesi veren gladyatörler için durum hiç de yukarıdan, yani izleyici alanından gözüktüğü gibi eğlenceli değildi.
Arena gösterilerinde kullanılan gladyatörler çoğunlukla ölüme mahkum edilen savaş esirleri ve kölelerden oluşmaktaydı. Gladyatör kelimesi ise latince kılıç anlamına gelen "gladius" kelimesinden türemiştir. Bu durum "gladius" adı verilen eski Roma kılıçlarının mücadelelerde önemli bir y…

Antik Dönem Atina'sında Tiranlığa Karşı Kurulan Ostrokismos Mahkemesi

Resim
Ostrokismos ya da "çanak çömlek mahkemesi" antik Atina'da demokrasinin zarar görmemesi için yürürlüğe konulmuş bir uygulamaydı. Demokrasi bilindiği üzere ilk kez eski Atina'yla özdeşleşen bir yönetim biçimiydi. Atinalılar demokrasinin korunmasına ve sonraki nesillere aktarılmasına büyük bir özen göstermişlerdir. Ancak Atina'da demokrasinin yükseliş sürecinin başlangıcı kentin tarihinin önemli üç reformcusundan birisi olan Klisthenes ile mümkün olacaktır.
Antik dönemde Atinalılar hiçbir zaman tiranlıkla uyuşan bir siyasi çizgide olmadılar. Klisthenes'in reformlarıyla birlikte Atina'da demokrasinin kurulmasından önce ve aynı zamanda Peisistratos'tan evvel, kentte oligarşik bir düzen hakimdi. Yani yönetimde soylular, yani varlıklı bir sınıf egemendi. Burada kişinin doğuştan soylu olması çok önemliydi. Tiran ise, eski Yunanistan'nda zorba, despot yönetici manasına geliyordu. Tiranlar çoğu kez kendi isteklerine göre kenti yönettiklerinden bu yönetim b…

Tarih Konulu, İzlenilebilir En Güzel 20 Film

Resim
Bu yazımda içlerinde kendiminde izleyip çok beğendiği, 20 tarih konulu film hakkında kısa bilgiler vermek istedim. Filmlerden bahsederken herhangi bir sıralama yapmadım, yani ilk yazdığım film en iyi veya son yazdığım film bu bahsettiklerimin en kötüsü değil. Sadece aklıma gelen filmleri hiçbir sıra gözetmeden paylaşmaya çalıştım. Ancak aralarından en çok beğendiğim film Cesur Yürek filmidir, filmin duygusal boyutu zaten duygusal bir yapıya sahip olan beni çok etkilemişti. Bazı zamanlarda hala bu filmden sahneler izlerim. Eminim bu filmler arasında sizlerin de izleyip beğenmiş olduğu filmler vardır. Umarım okuması keyifli bir yazı olur.

Cennetin Krallığı


Orjinal adı "Kingdom of Heaven" olan bu filmin yapım yılı 2005'tir. Tarihteki haçlı seferlerini konu edinen filmde Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü haçlılardan geri alışı ve her iki tarafın da içerisinde bulundukları savaşa bakış açıları konu edinilmektedir. 
Kral Arthur


2004 tarihli Amerika-İngiltere-İrlanda yapımı …

Antik Dönemde Savaş Arabalarının Yeri ve Önemi

Resim
Savaş arabaları antik dönemdeki savaşların vazgeçilmez ve en etkili muharebe silahlarından birisi olarak görülürlerdi. Bunlar atların çektiği ve üzerlerinde askerlerin ayakta savaştıkları iki tekerli arabalardı ve ayrıca hafif ve hızlı olmalarıyla da ünlüydüler. Hızlı olmalarını ise atlar vasıtasıyla çekilmelerine borçluydular çünkü atlar, diğer binek hayvanlarına göre bu araçları daha süratli çekiyorlardı ve zaten bunun için tercih edilmişlerdi. Savaş arabaları eski zamanlarda pek çok savaşta kullanıldılar ve onlara ordularında yer veren krallara da birçok önemli zafer kazandırdılar.
Savaş arabalarının muharebelerdeki en önemli avantajı, hücum ettiğinde düşman piyade ve okçu birliklerini kolayca dağıtabilmesiydi. Yani bir piyade birliği üzerinde fillerden meydana getirilmiş bir bölüğün yaptığı etkiye benzer bir etkiydi bu. Bugünkü anlamda ise çağımızın en etkili savaş makinelerinden birisi olan tankları, o dönemin savaş arabalarıyla özdeşleştirebiliriz. Tabi bir piyade bölüğüne bir …